Tehniskais aprīkojums

Uzgaidāmā telpa.

Uzgaidāmā telpa.

Terapijas zāle.

Rentgenoloģijas kabinets.

Ķirurģijas sagatavošanas telpa.

Operāciju zāle.

Endoskopiskās ķirurģijas aprīkojums.

Ultrasonogrāfijas kabinets.